ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΡΤΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α

Πολλές φορές σίγουρα θα σας έχει χρειαστεί να βρείτε τις ακριβείς διαστάσεις χαρτιού που κυκλοφορεί στην αγορά. Πολλές από αυτές τις περιπτώσεις δεν σας καλύπτει μόνο η κωδική ονομασία της διάστασης (όπως για παράδειγμα Α4, Α3 κτλ).

Για να σας βοηθήσουμε παρακάτω μπορείτε να βρείτε πίνακες που παρουσιάζουν τους κωδικούς και τις ακριβείς τους διαστάσεις, καθώς και την αναλογία μεταξύ τους.

Διάγραμμα Διαστάσεων Χαρτιού Α

 

 

1 mm = 0.03937 inch 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

Ονομασία

mm

inch

A0

841 x 1188 mm

33.14 x 46.81 in

A1

594 x 841 mm

23.40 x 33.13 in

A2

420 x 594 mm

16.54 x 23.13 in

A3

297 x 420 mm

11.70 x 16.54 in

A4

210 x 297 mm

8.27 x 11.70 in

A5

148 x 210 mm

5.83 x 8.27 in

A6

105 x 148 mm

4.13 x 5.83 in

A7

74 x 105 mm

2.91 x 4.13 in

A8

52 x 74 mm

2.05 x 2.91 in

Μεγέθη Χαρτιού Α - Διαστάσεις