ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΡΤΙΩΝ

Πολλές φορές σίγουρα θα σας έχει χρειαστεί να βρείτε τις ακριβείς διαστάσεις χαρτιού που κυκλοφορεί στην αγορά. Πολλές από αυτές τις περιπτώσεις δεν σας καλύπτει μόνο η κωδική ονομασία της διάστασης (όπως για παράδειγμα Α4, Α3, Β5 κτλ).

Για να σας βοηθήσουμε παρακάτω μπορείτε να βρείτε πίνακες που παρουσιάζουν τους κωδικούς και τις ακριβείς τους διαστάσεις, καθώς και την αναλογία μεταξύ τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΕΙΡΑ Α (Α0 - Α9) (σε mm)


A0  841 x 1189   Αναλογία Χαρτιού Σειρά Α
A1 594 x 841 
A2 420 x 594 
Α3 297 x420 
Α4 210 x 297 
Α5 148 x 210 
Α6  105 x 148
Α7 74 x 105 
Α8  52 x 74
Α9 37 x 52

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΕΙΡΑ B (B0 - B9) (σε mm)


B0  1000 x 1414 Αναλογία Χαρτιού Σειρά Β 
B1 707 x 1000 
Β2 500 x 707
Β3 353 x 500
Β4 250 x 353 
Β5 176 x 250
Β6  125 x 176
Β7 88 x 125
Β8 62 x 88
Β9 44 x 62